1.
Γαβρίλας Λ, Κώτσης ΚΘ, Παπανικολάου Μ-Σ. Διερεύνηση συσχέτισης Κατεύθυνσης Σπουδών στο λύκειο με τις Στάσεις και Συμπεριφορές Φοιτητών απέναντι στην Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία των Κινητών Τηλεφώνων και Ασύρματων Δικτύων. RiSTE [διαδίκτυο]. 18 Δεκέμβριος 2022 [παρατίθεται 3 Ιούνιος 2023];2(1):39-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/RiSTE/article/view/30810