1.
Παπαδοπούλου Ά, Βενέτης Κ. Η Αμφιγονική Αναπαραγωγή των Φυτών στο Σχολικό Εργαστήριο: Ανατομία Άνθους και in vitro ανάπτυξη Γυρεοσωλήνων. RiSTE [διαδίκτυο]. 18 Δεκέμβριος 2022 [παρατίθεται 8 Ιούνιος 2023];2(1):70-86. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/RiSTE/article/view/31210