[1]
Λαλιώτη Β. 2022. Επιτέλεση, μουσική και χρόνος: Μερικές σκέψεις για την ψηφιακή «ζωντανότητα». Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού. 1, 2 (Μαρτίου 2022), 35–57. DOI:https://doi.org/10.12681/automaton.29877.