[1]
Ταλιάννη Κ. 2022. Επαναορίζοντας τους ηχητικούς περιπάτους ως εικονικά, ψηφιακά και υβριδικά ηχοτοπία. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού. 1, 2 (Μαρτίου 2022), 88–106. DOI:https://doi.org/10.12681/automaton.29879.