[1]
Πετρίδης Π., Αφουξενίδης Α. , Πέτρου Μ. και Καβουλάκος Κ. 2022. Μουσική, πολιτική και νοσταλγία: Η Fashwave ως μιντιακή τακτική της ακροδεξιάς. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού. 1, 2 (Ιουνίου 2022), 137–160. DOI:https://doi.org/10.12681/automaton.29882.