[1]
Λαλιώτη Β. 2022. Βιβλιοκριτική: Αναπαραστάσεις του ανοίκειου: Νομαδισμός και αισθητική στην ρέιβ ψυχεδελική σκηνή, Εκδόσεις Νήσος, 2020. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού. 1, 2 (Μαρτίου 2022), 161–165. DOI:https://doi.org/10.12681/automaton.29883.