[1]
Σαντοριναίος Μ. 2023. Παιδί και Ψηφιακή Τεχνολογία: Μια επανάσταση που δεν πραγματώθηκε. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού. 2, 2 (Σεπτεμβρίου 2023), 13–34. DOI:https://doi.org/10.12681/automaton.35470.