(1)
Κυριακόπουλος Λ. Χώροι από ήχο – χρόνοι της τεχνικής: Διασυνδέσεις μεταξύ τεχνολογίας, δικτύων, μουσικής και σώματος. Αυτόματον 2022, 1, 5-14.