(1)
Λαλιώτη Β. . Επιτέλεση, μουσική και χρόνος: Μερικές σκέψεις για την ψηφιακή «ζωντανότητα». Αυτόματον 2022, 1, 35-57.