(1)
Σαντοριναίος Μ. Παιδί και Ψηφιακή Τεχνολογία: Μια επανάσταση που δεν πραγματώθηκε. Αυτόματον 2023, 2, 13-34.