Λαλιώτη Β. . (2022). Επιτέλεση, μουσική και χρόνος: Μερικές σκέψεις για την ψηφιακή «ζωντανότητα». Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, 1(2), 35–57. https://doi.org/10.12681/automaton.29877