Πετρίδης Π., Αφουξενίδης Α. ., Πέτρου Μ., & Καβουλάκος Κ. (2022). Μουσική, πολιτική και νοσταλγία: Η Fashwave ως μιντιακή τακτική της ακροδεξιάς. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, 1(2), 137–160. https://doi.org/10.12681/automaton.29882