Λαλιώτη Β. . (2022). Βιβλιοκριτική: Αναπαραστάσεις του ανοίκειου: Νομαδισμός και αισθητική στην ρέιβ ψυχεδελική σκηνή, Εκδόσεις Νήσος, 2020. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, 1(2), 161–165. https://doi.org/10.12681/automaton.29883