Σαντοριναίος Μ. (2023). Παιδί και Ψηφιακή Τεχνολογία: Μια επανάσταση που δεν πραγματώθηκε. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, 2(2), 13–34. https://doi.org/10.12681/automaton.35470