Τιμπλαλέξη Ε. (2023). Μετασχηματισμοί της Θεατρικής Παράστασης στο Λυκόφως της Πανδημίας: Το βιντεοθέατρο και η κουλτούρα των παραγωγών-καταναλωτών – και μετά;. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, 2(2), 83–95. https://doi.org/10.12681/automaton.35477