Πετρίδης Π.; Αφουξενίδης Α. .; Πέτρου Μ.; Καβουλάκος Κ. Μουσική, πολιτική και νοσταλγία: Η Fashwave ως μιντιακή τακτική της ακροδεξιάς. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 137–160, 2022. DOI: 10.12681/automaton.29882. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/article/view/29882. Acesso em: 6 φεβρουαρίου. 2023.