Λαλιώτη Β. . Βιβλιοκριτική: Αναπαραστάσεις του ανοίκειου: Νομαδισμός και αισθητική στην ρέιβ ψυχεδελική σκηνή, Εκδόσεις Νήσος, 2020. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 161–165, 2022. DOI: 10.12681/automaton.29883. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/article/view/29883. Acesso em: 7 οκτωβρίου. 2022.