Σαντοριναίος Μ. Παιδί και Ψηφιακή Τεχνολογία: Μια επανάσταση που δεν πραγματώθηκε. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 13–34, 2023. DOI: 10.12681/automaton.35470. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/article/view/35470. Acesso em: 15 ιουνίου. 2024.