Λαλιώτη Βασιλική. 2022. ‘Επιτέλεση, μουσική και χρόνος: Μερικές σκέψεις για την ψηφιακή «ζωντανότητα»’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού 1 (2):35-57. https://doi.org/10.12681/automaton.29877.