Ταλιάννη Κατερίνα. 2022. ‘Επαναορίζοντας τους ηχητικούς περιπάτους ως εικονικά, ψηφιακά και υβριδικά ηχοτοπία’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού 1 (2):88-106. https://doi.org/10.12681/automaton.29879.