Κυριακόπουλος Λέανδρος. 2022. ‘Τεχνικά μέσα, μνήμη και δικτύωση στην ηλεκτρονική μουσική’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού 1 (2):107-36. https://doi.org/10.12681/automaton.29880.