Λαλιώτη Βασιλική. 2022. ‘ 2020’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού 1 (2):161-65. https://doi.org/10.12681/automaton.29883.