Σαντοριναίος Μάνθος. 2023. ‘Παιδί και Ψηφιακή Τεχνολογία: Μια επανάσταση που δεν πραγματώθηκε’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού 2 (2):13-34. https://doi.org/10.12681/automaton.35470.