Ταλιάννη Κ. . (2022) ‘Επαναορίζοντας τους ηχητικούς περιπάτους ως εικονικά, ψηφιακά και υβριδικά ηχοτοπία’, Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, 1(2), σσ. 88–106. doi: 10.12681/automaton.29879.