Πετρίδης Π., Αφουξενίδης Α. ., Πέτρου Μ. και Καβουλάκος Κ. (2022) ‘Μουσική, πολιτική και νοσταλγία: Η Fashwave ως μιντιακή τακτική της ακροδεξιάς’, Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, 1(2), σσ. 137–160. doi: 10.12681/automaton.29882.