Σαντοριναίος Μ. (2023) ‘Παιδί και Ψηφιακή Τεχνολογία: Μια επανάσταση που δεν πραγματώθηκε’, Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, 2(2), σελ. 13–34. doi: 10.12681/automaton.35470.