[1]
Κυριακόπουλος Λ., ‘Χώροι από ήχο – χρόνοι της τεχνικής: Διασυνδέσεις μεταξύ τεχνολογίας, δικτύων, μουσικής και σώματος’, Αυτόματον, τ. 1, τχ. 2, σσ. 5–14, Μαρτίου 2022.