[1]
Πετρίδης Π., Αφουξενίδης Α. ., Πέτρου Μ., και Καβουλάκος Κ., ‘Μουσική, πολιτική και νοσταλγία: Η Fashwave ως μιντιακή τακτική της ακροδεξιάς’, Αυτόματον, τ. 1, τχ. 2, σσ. 137–160, Ιουνίου 2022.