Ταλιάννη Κ. . ‘Επαναορίζοντας τους ηχητικούς περιπάτους ως εικονικά, ψηφιακά και υβριδικά ηχοτοπία’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, τ. 1, τχ. 2, Μάρτιος 2022, σσ. 88-106, doi:10.12681/automaton.29879.