Πετρίδης Π., Αφουξενίδης Α. ., Πέτρου Μ., και Καβουλάκος Κ. ‘Μουσική, πολιτική και νοσταλγία: Η Fashwave ως μιντιακή τακτική της ακροδεξιάς’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, τ. 1, τχ. 2, Ιούνιος 2022, σσ. 137-60, doi:10.12681/automaton.29882.