Λαλιώτη Β. . ‘ 2020’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, τ. 1, τχ. 2, Μάρτιος 2022, σσ. 161-5, doi:10.12681/automaton.29883.