Σαντοριναίος Μ. ‘Παιδί και Ψηφιακή Τεχνολογία: Μια επανάσταση που δεν πραγματώθηκε’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, τ. 2, τχ. 2, Σεπτέμβριος 2023, σελ. 13-34, doi:10.12681/automaton.35470.