Τιμπλαλέξη Ε. ‘Μετασχηματισμοί της Θεατρικής Παράστασης στο Λυκόφως της Πανδημίας: Το βιντεοθέατρο και η κουλτούρα των παραγωγών-καταναλωτών – και μετά’;. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού, τ. 2, τχ. 2, Σεπτέμβριος 2023, σελ. 83-95, doi:10.12681/automaton.35477.