Κυριακόπουλος Λέανδρος. ‘Χώροι από ήχο – χρόνοι της τεχνικής: Διασυνδέσεις μεταξύ τεχνολογίας, δικτύων, μουσικής και σώματος’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού 1, no. 2 (Μάρτιος 13, 2022): 5–14. ημερομηνία πρόσβασης Σεπτέμβριος 29, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/article/view/29874.