Πετρίδης Πέτρος, Αφουξενίδης Αλέξανδρος, Πέτρου Μιχάλης, και Καβουλάκος Κάρολος. ‘Μουσική, πολιτική και νοσταλγία: Η Fashwave ως μιντιακή τακτική της ακροδεξιάς’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού 1, no. 2 (Ιούνιος 20, 2022): 137–160. ημερομηνία πρόσβασης Σεπτέμβριος 24, 2022. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/article/view/29882.