Λαλιώτη Βασιλική. ‘ 2020’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού 1, no. 2 (Μάρτιος 13, 2022): 161–165. ημερομηνία πρόσβασης Μάρτιος 3, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/article/view/29883.