Σαντοριναίος Μάνθος. ‘Παιδί και Ψηφιακή Τεχνολογία: Μια επανάσταση που δεν πραγματώθηκε’. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού 2, no. 2 (Σεπτέμβριος 24, 2023): 13–34. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 15, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/article/view/35470.