Τιμπλαλέξη Ελένη. ‘Μετασχηματισμοί της Θεατρικής Παράστασης στο Λυκόφως της Πανδημίας: Το βιντεοθέατρο και η κουλτούρα των παραγωγών-καταναλωτών – και μετά’;. Αυτόματον: Περιοδικό Ψηφιακών Μέσων και Πολιτισμού 2, no. 2 (Σεπτέμβριος 24, 2023): 83–95. ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 16, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/article/view/35477.