1.
Λαλιώτη Β. Επιτέλεση, μουσική και χρόνος: Μερικές σκέψεις για την ψηφιακή «ζωντανότητα». Αυτόματον [διαδίκτυο]. 13 Μάρτιος 2022 [παρατίθεται 24 Σεπτέμβριος 2022];1(2):35-57. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/article/view/29877