1.
Πετρίδης Π, Αφουξενίδης Α, Πέτρου Μ, Καβουλάκος Κ. Μουσική, πολιτική και νοσταλγία: Η Fashwave ως μιντιακή τακτική της ακροδεξιάς. Αυτόματον [διαδίκτυο]. 20 Ιούνιος 2022 [παρατίθεται 24 Σεπτέμβριος 2022];1(2):137-60. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/article/view/29882