1.
Λαλιώτη Β. Βιβλιοκριτική: Αναπαραστάσεις του ανοίκειου: Νομαδισμός και αισθητική στην ρέιβ ψυχεδελική σκηνή, Εκδόσεις Νήσος, 2020. Αυτόματον [διαδίκτυο]. 13 Μάρτιος 2022 [παρατίθεται 3 Δεκέμβριος 2022];1(2):161-5. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/article/view/29883