1.
Σαντοριναίος Μ. Παιδί και Ψηφιακή Τεχνολογία: Μια επανάσταση που δεν πραγματώθηκε. Αυτόματον [διαδίκτυο]. 24 Σεπτέμβριος 2023 [παρατίθεται 16 Ιούνιος 2024];2(2):13-34. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/automaton/article/view/35470