Καθημερινές ιστορίες: Νοηματοδοτώντας την (α)κανονικότητα


Μαριάνθη Μακρή-Τσιλιπάκου
Abstract
Στη μελέτη αυτή αναλύονται ιστορίες οι οποίες προέκυψαν αυθόρμητα, εξ αφορμής ή κατόπιν πρόσκλησης εντός συνομιλιών. Τα δεδομένα προέρχονται κυρίως από τηλεοπτικές συνεντεύξεις ως αποτέλεσμα του πανδημικού περιορισμού των κοινωνικών επαφών πρόσωπο με πρόσωπο. Εξετάζονται θεωρίες αφήγησης σε σχέση με το είδος μικρές ή μεγάλες ιστορίες, τον αφηγηματικό σχεδιασμό τους, τα στοιχεία αφηγηματικότητας και τη διάταξη συμμετοχής των Μελών. Εφαρμόζεται το συνδυαστικό θεωρητικό πλαίσιο της εθνομεθοδολογικής Ανάλυσης της Συνομιλίας & Ανάλυσης Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης και διερευνάται η από κοινού συγκρότηση της εκάστοτε περίστασης επικοινωνίας, και οι αμοιβαίες κατηγοριοποιήσεις οι οποίες εγκαθίστανται μέσω των κατηγορημάτων που στεγάζουν οι συνομιλιακές συνεισφορές. Διαπιστώνεται θεωρητική επικάλυψη των ειδών, ποικιλία αφηγηματικών πόρων, εναλλαγή και ενίοτε συμμετοχική πραγμάτωση των αφηγηματικών ρόλων. Αναδύεται η κοινή στόχευση των Μελών προς την οικοδόμηση μιας επίκαιρης ταυτότητας –η οποία συναρμόζεται με τη σκληρή καθημερινότητα καθώς καταγράφει και αξιολογεί τις απορρέουσες πρακτικές, μέσα από την κατάθεση των ατομικών συνθηκών καθεμιάς/καθενός τους– και εντέλει τη νοηματοδότηση της προσωπικής και συλλογικής εμπειρίας.
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.