(1)
Κανάκης Κ. Εισαγωγή: Εγκαινιάζοντας έναν νέο Forum για την εθνογραφική μελέτη της γλώσσας. awpel 2017, 1, i-vii.