Γαβριηλίδου Ζ., & Μητσιάκη Μ. (2022). Εννοιολογική και κριτική ανάλυση των μεταφορών για τον κορονοϊό στον δημόσιο διαδικτυακό λόγο. Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics, 3, 202–229. Retrieved from https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/awpel/article/view/29956