Κανάκης Κώστας. 2017. “Εισαγωγή: Εγκαινιάζοντας έναν νέο Forum για την εθνογραφική μελέτη της γλώσσας”. Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics 1 (1):i-vii. https://doi.org/10.12681/awpel.14625.