Κανάκης Κ. (2017) “Εισαγωγή: Εγκαινιάζοντας έναν νέο forum για την εθνογραφική μελέτη της γλώσσας”, Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics, 1(1), p. i-vii. doi: 10.12681/awpel.14625.