Γαβριηλίδου Ζ. and Μητσιάκη Μ. (2022) “Εννοιολογική και κριτική ανάλυση των μεταφορών για τον κορονοϊό στον δημόσιο διαδικτυακό λόγο”, Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics, 3, pp. 202–229. Available at: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/awpel/article/view/29956 (Accessed: 24 February 2024).