Κανάκης Κ. “Εισαγωγή: Εγκαινιάζοντας έναν νέο Forum για την εθνογραφική μελέτη της γλώσσας”. Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics, vol. 1, no. 1, Nov. 2017, p. i-vii, doi:10.12681/awpel.14625.