Γαβριηλίδου Ζ., and Μητσιάκη Μ. “Εννοιολογική και κριτική ανάλυση των μεταφορών για τον κορονοϊό στον δημόσιο διαδικτυακό λόγο”. Aegean Working Papers in Ethnographic Linguistics, vol. 3, Mar. 2022, pp. 202-29, https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/awpel/article/view/29956.